Wat is trainen?

Trainen is een doelbewuste en doelgerichte afwisseling tussen arbeid en rust met het oogmerk een gewenste conditie te verkrijgen of te behouden.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  • Met doelbewust wordt bedoeld dat de sporter zelf terdege dient te weten waar hij/zij mee bezig is en wat hij/zij wil bereiken. Nog te vaak wordt er maar wat gedaan, zonder enig begrip van de achtergronden. Zonder dat begrip verwordt training al snel tot een minder doeltreffende bezigheid.
  • Met doelgericht wordt bedoeld dat de inhoud van de training gericht moet zijn op het doel dat men wil bereiken. Trainen is in een hoge mate specifiek, dit wil zeggen dat de functie die getraind wordt wel zal verbeteren en wellicht een andere niet. Een wielrenner die gaat gaat hardlopen zal geen betere wielrenner worden, wel een betere loper. Binnen de loopsport zelf geldt die specificiteit ook.
  • Arbeid. Dit is misschien het moeilijkst te omschrijven begrip, omdat dit de echte inhoud van de training is. In ieder geval moet de trainingsarbeid aan enkele voorwaarden voldoen. De arbeid moet naast doelbewust en doelgericht ook specifiek gericht zijn op het verbeteren van de functie en nog van voldoende kwaliteit zijn. Met andere woorden: er moet een trainingsprikkel van uitgaan; het lichaam moet een belasting krijgen die zwaarder is dan het tot nu toe gewend was. Deze zwaardere belasting noemt men de “overload”. Deze overload moet altijd zodanig gekozen worden, niet te licht en niet te zwaar, dat het lichaam zich optimaal kan aanpassen.
  • Rust. Ook dit is een erg belangrijke trainingsbouwsteen. De rust dient van voldoende kwaliteit en voldoende tijdsduur te zijn. Sporters die naast een zwaar trainingsprogramma een zwaar beroep uitoefenen of die door school en/of sociale verplichtingen niet tot voldoende kwalitatief goede rust komen zullen een keuze moeten maken; ofwel minder zwaar trainen ofwel andere verplichtingen uitstellen tot later. Een uitspraak die in dit kader wel eens gebezigd wordt is:” Soms is een dag niet trainen de beste training”.
  • Conditie. Ook dit is een veelomvattend begrip. In het gewone dagelijkse leven wordt conditie vaak begrepen als “uithoudingsvermogen”. Dit is onjuist; duursporters zouden dan immers per definitie altijd een betere conditie hebben dan sprinters. Conditie is het totaal van geestelijke  en lichamelijke factoren die de sporter in staat stellen de gewenste sportprestatie te leveren

0 Shares
Tweet
Share
Share